DeZhong, Xu, Bernard C.K. Choi, Bo Wang, Yang Zhang, ChangSheng Chen, JingXia Zhang, XiaoFeng Tang, HuiMin Sun, y Lei Zhang. 2016. «Unique Epidemiological Patterns of Human Infections With H7N9 Avian Influenza Virus Discovered by Combined Risk Factor Surveillance and Epidemiology». desafíos 1 (1). https://revistas.ut.edu.co/index.php/desafios/article/view/1054.